Tillitsvalgtordningen

Norsk Sykepleierforbund har 3500 godt skolerte tillitsvalgte som kan hjelpe og bistå deg som medlem. Hvis du ikke vet hvem som er din lokale tillitsvalgte, ta kontakt med ditt fylkeskontor

3500 NSF-tillitsvalgte

Summen av medlemmer og tillitsvalgte gjør NSF sterke. De tillitsvalgte opptrer som samarbeidspartner og samtalepartner, og forhandler for deg som medlem. De kan hjelpe både med faglige, tariffmessige og arbeidsmiljømessige spørsmål. De deltar også i arbeidet med å utarbeide og godkjenne turnuser.

De tillitsvalgte står i nær kontakt med NSFs fylkesledere, ansatte ved fylkeskontor og hovedkontor.

Skulle du selv bli tillitsvalgt, får du permisjon med lønn for å delta i obligatorisk opplæring. Etter tre år kan du søke en videreutdanning på 30 studiepoeng som NSF har utviklet i samarbeid med Universitetet i Bergen. Utgifter dekkes av NSF.

NSFs tillitsvalgtopplæring

Tillitsvalgtopplæringen i Norsk Sykepleierforbund er endret fra 2014. Systematisk og omfattende opplæring av tillitsvalgte på alle nivå står sentralt i arbeidet med å forbedre det enkelte medlems lønns- og arbeidsvilkår.

Videreutdanning for NSF-tillitsvalgte ved universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen har i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund utviklet to videreutdanningsemner for tillitsvalgte, som til sammen gir 30 studiepoeng. Les mer på siden for tillitsvalgte (krever innlogging).