Troms

Lokallaget

Styret i BSF Troms

Fra venstre: Elin A O Hansen, Marit Pettersen, Hanne Larsen (leder), André Grundevig, Ingvild A Dahl og Trude Bjerkli.

Fagkveld 24.april 2018

Tema for vårens fagkveld er barn som pårørende. Sykdom rammer også søsken.

Fagkveld Vold mot barn

Det møtte opp over 80 deltakere på fagkvelden.