Troms

Fylkeskontakt Troms

Anders Ahlquist, Diabetessykepleier, Endokrinologisk avd, medisinsk poliklinikk, UNN Tromsø Postboks 101, 9030 Tromsø.

anders.ahlquist@unn.no

tlf. 77 62  84 85

Vararepresentant: