Trøndelag avd. nord

Fagdager for Trøndelag 5. - 6. mars 2020

Vi viderefører fjorårets suksess med felles fagdager for helsesykepleiere i hele Trøndelag!

"TIL BARNETS BESTE"

Fagdager for Trøndelag 7. - 8. mars 2019

I år står vi sammen om et større og mer spennende arrangement der hele Trøndelag samles om et felles løft for Helsesøsterrollen! 

Årsmøte LaH NSF Nord-Trøndelag 13.mars 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Årsmøteprotokoll kommer.

Fagdag på Stiklestad 13.mars 2017

Powerpoint presentasjon kommer.

Fagdag på Stiklestad kultursenter 31.mars 2016

Tema for fagdag 31.mars 2017 for LaH Nord-Trøndelag

Vold i nære relasjoner.

Forelesere;  helsesøster Solveig Ude (årets helsesøster 2015) og psykologspesialist for barn og unge Ingrid Kristine Aspli.