Utdanning og yrke

Hva er og hva gjør en jordmor?

Jordmorutdanning i Norge er en utdanning på mastergradsnivå. Opptakskravet er utdanning og bachelor/ autorisasjon som sykepleier, og minimum ett års praktisk erfaring som sykepleier. Deretter tar sykepleiere to års videreutdanning eller mastergrad i jordmorfag

Studiesteder

Jordmorstudiet i Norge er en videreutdanning rettet mot offentlig godkjente sykepleiere. Utdanningen fyller de internasjonale kravene for å kunne utøve jordmoryrket, samt krav i Norge for å få autorisasjon som jordmor.

Ledig stilling: Jordmor? Arbeidsplasser for jordmødre

Jordmødre i Norge arbeider på kvinneklinikker på sykehus, på fødestuer, på helsestasjoner eller i privat praksis. Her kan du lese mer om hva jordmødre jobber med, og hvordan du kan finne ledige stillinger

Videre- og etterutdanning

Jordmødre har mange muligheter for videreutdanning/ etterutdanning, blant annet innenfor ultralyd, amming og akupunktur. Her kan du lese mer om de vanligste, og finne linker til de ulike studiestedene

Snart tariffkonferanser Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Foran hvert hovedoppgjør skal forbundsstyret innkalle til tariffkonferanser i tariffområder med flere enn 1000 medlemmer. Tariffkonferansene gir anbefalinger til forbundsstyret om tariffpolitiske prioriteringer, herunder prioriteringer knyttet til revisjon av hovedavtale og hovedtariffavtale/overenskomst. Det er viktig at jordmødrene prioriterer å dra på tariffkonferanser. I denne saken kan du finne argumenter du kan bruke på tariffkonferansen i ditt område!

#JordmorKan

Jordmødre gjør en livsviktig innsats for kvinner og barn. Jordmortjenesten representerer en unik kontinuitet i friske kvinners liv. Jordmødre i Norge arbeider på kvinneklinikker på sykehus, på fødestuer, på helsestasjoner eller i privat praksis. Jordmortjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste og skal være et lavterskeltilbud for alle kvinner i fertil alder. Likevel mangler det i dag jordmortjeneste i halvparten av landets kommuner.

Jordmorstudent? Søk på videreutdanning og mastergradsstipend

Medlemmer som fyller søknadskriteriene og er under videreutdanning eller masterutdanning hele eller deler av inneværende år, kan søke. Utdanninger som tildeles stipend må ha sykepleiefaglig relevans og være fra 60 studiepoeng til 120 studiepoeng. Totalt deler NSF ut kr 5.000 000 fordelt på to søknadsfrister hvert år.

Jordmorforbundet og Tanum garanterer billigst faglitteratur Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Fra sommeren 2014 har vi i Jordmorforbundet NSF inngått avtale med nettbokhandelen Tanum.no om at våre medlemmer får garantert billigst bøker! Tilbudet gjelder for både jordmorstudenter og ordinære medlemmer. Alle våre medlemmer finner rabattkoden her hvis de logger seg inn på Min Side.

utdanning.bmp