Utdanning

Informasjonsskriv

 Informasjon angående fagutvikling og videreutdanning for bedriftssykepleiere.

Veileder til fagutvikling for bedriftssykepleiere

Denne veilederen skal være et hjelpemiddel til fagutvikling for bedriftssykepleiere. Veilederen skal vise hvordan sykepleiere kan bygge opp og dokumentere sin fagkompetanse frem til spesialist i bedriftssykepleie.