Utdanning

Utdanningsutvalget

Mandatet til utdanningsutvalget er å samarbeide med NSFLIS landstyre ved å arbeide med saker for og til landsstyret. Det innebærer både å utarbeide egne saker og å jobbe med delegerte utdanningssaker som er viktige for NSFLIS/NSF.

Utvalget består av 3 medlemmer samt utdanningsansvarlig fra landsstyret NSFLIS.

Ny kartleggingsundersøkelse fra Utdanningsutvalget

NSFLIS utdanningsutvalg har i 2014 gjort en ny kartleggingsundersøkelse. Rapporten har fått navnet "Nasjonal kartlegging av mastergradsutvikling og studiefinansiering i intensivsykepleie". 

Rapporten kan du lese her.

 

Videreutdanning i prehospitalt arbeid

 

Videreutdanningen består av to moduler som til sammen gir 10 studiepoeng og er et samarbeid mellom Høgskolen i Gjøvik og ALNSF. Utdanningen er åpen for anestesisykepleiere og intensivsykepleiere som ønsker mer erfaring og kompetanseheving innen prehospitalt arbeid.


Hver modul kan tas enkeltvis, og du finner emnene i modulene i denne saken.

Rammeplan, Videreutdanning i intensivsykepleie

Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet, 1. desember 2005

Kvalitetsreformen

Universiteter og høgskoler står overfor store forandringer gjennom "Kvalitetsreformen for universiteter og høgskoler". Se St.meld.27: Gjør din plikt - Krev din rett (2000-2001). Kvalitetsreformen legger blant annet opp til: Ny gradsstruktur, økt vekt på internasjonalisering, nytt karaktersystem, nye og varierte vurderingsformer, mer studentaktive metoder m.m.