Utdanning

Nordisk utdanning i smittevern og sykehushygiene

Dette er en oppdragsutdanning på initiativ av Nordisk Ministerråd og er åpen for søkere fra de nordiske landene (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige). Den startet høsten 2019.

Nordisk utdanning innen smittevern fra 2019

Folkehelseinstituttet melder at Nordisk ministerråd (NMR) har vedtatt at Gøteborgs universitet skal etablere en ny nordisk utdanning i smittevern fra våren 2019.