Utdanning

Utdanning i smittevern

Det eksisterer pr idag ingen egen utdanning i smittevern i Norge. Det er nå vedtatt at Gøteborgs universitet skal etablere en ny nordisk utdanning i smittevern fra våren 2019.

Ny nordisk utdanning innen smittevern fra 2019

Folkehelseinstituttet melder at Nordisk ministerråd (NMR) har vedtatt at Gøteborgs universitet skal etablere en ny nordisk utdanning i smittevern fra våren 2019.

Videreutdanning i klinisk sykepleie med fordypning i infeksjonssykepleie og smittevern

Det starter opp ny videreutdanning i infeksjonssykepleie og smittevern høsten 2016, med søknadsfrist 15. mai 2016