Utdanning

Utdanning i smittevern

Det eksisterer pr idag ingen egen utdanning i smittevern i Norge, men arbeides med å få til en nordisk utdanning.

Videreutdanning i klinisk sykepleie med fordypning i infeksjonssykepleie og smittevern

Det starter opp ny videreutdanning i infeksjonssykepleie og smittevern høsten 2016, med søknadsfrist 15. mai 2016