Utdanning

Videreutdanningen i lungelidelser i Bodø

Lungelidelser - behandling, pleie og omsorg

Videreutdanningen i lungelidelser setter fokus på en raskt voksende sykdomsgruppe.  Mennesker med lungesykdommer har behov for et bredt sammensatt tilbud, som berører ulike faggrupper og som krever et godt tverrfaglig samarbeid for å få gode pasientforløp.  Studiet vektlegger en helhetlig ivaretakelse av mennesker med lungesykdommer og lungeproblematikk både i sykehus og i kommunehelsetjenesten.
Les mer HER

Videreutdanning i Klinisk sjukepleie ved Høgskulen på Vestlandet

 

Klinisk videreutdanning i lungesykepleie ved Høgskulen på Vestlandet startet høsten 2010 og er et samarbeid mellom NSF FLU og Høgskulen på Vestlandet.

Omfang er 1.5 år og gir 60 studiepoeng.