Utdanning

Videreutdanningen i lungelidelser i Bodø

Lungelidelser - behandling, pleie og omsorg

Videreutdanningen i lungelidelser setter fokus på en raskt voksende sykdomsgruppe.  Mennesker med lungesykdommer har behov for et bredt sammensatt tilbud, som berører ulike faggrupper og som krever et godt tverrfaglig samarbeid for å få gode pasientforløp.  Studiet vektlegger en helhetlig ivaretakelse av mennesker med lungesykdommer og lungeproblematikk både i sykehus og i kommunehelsetjenesten.
Les mer HER

Videreutdanning i Klinisk sjukepleie ved Høgskulen på Vestlandet

 

Klinisk videreutdanning i lungesykepleie ved Høgskulen på Vestlandet startet høsten 2010 og er et samarbeid mellom NSF FLU og Høgskulen på Vestlandet.

Omfang er 1.5 år og gir 60 studiepoeng.

50 sykepleiere har utført utdanningen siden 2008.

Les mer om viderutdanningen Klinisk sjukepleie: Lungesjukepleie