Utdanningsutvalget

Mandat for Barnesykepleierforbundet,NSFs utdanningsutvalg

Her finner du mandatet til Utdanningsutvalget i Barnesykepleierforbundet, NSF

Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget 2015-2017

Inger Lucia Søjbjerg
 

Barne- og anestesisykepleier, embetseksamen i sykepleiervitenskap, videreutdanning i sykepleierfaglig veiledningledelse og høgskolepedagogikk. Jobber som høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for sykepleieutdanning.

Liv Mari Brandt

Barnesykepleier med praktisk pedagogisk utdannelse, master i voksenpedagogikk. Jobber som undervisningslektor i Barnesyklepleie ved videreutdanningene ABIKO, Institutt for Helse og omsorgsfag, UiT.

Kvalifikasjonsrammeverket

Norge har gjennom EØS inngått en avtale om høyere utdanning (Bologna avtalen). Avtalen innebærer blant annet at norske universiteter og høgskoler har fått ny gradsstruktur og endring fra vekttall til ECTS-systemet (studiepoeng). Avtalen danner også grunnlag for Kvalitetsreformen i 2003 og den nye Lov om universiteter og høgskoler fra 2004.