Utmerkelser

Informasjon om våre utmerkelser

Vi har 4 utmerkelser for LaH NSF medlemmer
Æresmedlemskap, Årets helsesykepleier, Årets helsesykepleierleder og Den gylne penn
Du kan lese kriterier for den enkelte under på siden

Kandidater til de ulike utmerkelsene meldes styret innen 1. juni til lah@nsf.no
Prisvinnere blir hedret på Festmiddagen på årets kongress.
Alle medlemmer i LaH NSF kan melde inn kandidater.

Årets helsesykepleier

Elin Lunde Petteren fikk prisen på helsesykepleierkongressen i Bodø i 2019

Årets helsesykepleierleder

Prisen "Årets helsesykepleierleder 2019", gikk til Angelika Johnsen

Æresmedlemmer

Nina Misvær og Greta Jentoft ble utnevnt til æresmedlemmer i 2019. De fikk utmerkelsen i forbindelse med Helsesykepleierkongressen i Bodø

Den gylne penn

Ida Gransmo Uvdal fikk prisen "Den gylne penn" på helsesykepleierkongressen i Bodø 2019.