Utmerkelser

Informasjon om våre utmerkelser

Vi har 4 utmerkelser for LaH NSF medlemmer
Æresmedlemskap, Årets helsesykepleier, Årets helsesykepleierleder og Den gylne penn
Du kan lese kriterier for den enkelte under på siden

Kandidater til de ulike utmerkelsene meldes styret innen 1. juni til lah@nsf.no
Prisvinnere blir hedret på Festmiddagen på årets kongress.
Alle medlemmer i LaH NSF kan melde inn kandidater.

Æresmedlem

Astrid Hernes Kvalnes ble æresemedlem i 2018. Hun fikk utmerkelsen i forbindelse med Helsesøsterkongressen i Kristiansand

Den gylne "penn"

Kriterier for den gylne "penn":
Har gjort seg spesielt bemerket ved å profilere og formidle helsesykepleierfaget på en positiv måte.  Må være medlem av LaH NSF.

 

 

 

Årets helsesykepleier

Kriterier for årets helsesykepleier:

  • Har gjort en ekstra innsats for å synliggjøre og markedsføre vårt fag og vår profesjon
  • Har bidratt til utvikling av helsesykepleiers fagområde
  • Er medlem av Landsgruppen av Helsesykepleiere NSF

 

Årets helsesykepleierleder

Ny pris fra 2018
Lederprisen skal anerkjenne og verdsette godt lederskap innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og motivere til utvikling og innsats for å fremme god styring og ledelse av både fag og personale.