Utvidet livsforsikring

Utvidet livsforsikring gir deg og din familie en ekstra økonomisk trygghet. Vi tilbyr dødsfallforsikring, uførekapitalforsikring og uførerente til langt lavere priser enn du ville fått i andre forsikringsselskap.

Ofte stilte spørsmål
forsikring@nsf.no
Ring oss på 99402409

Ektefelle/samboer

Utvidet livsforsikring kan også kjøpes for ektefelle/samboer. Samboer må ha hatt felles adresse i folkeregisteret med medlemmet i de siste 2 år, eller ha felles barn og bosted med medlemmet for å kunne tegne utvidet livsforsikring.

Folketrygdens grunnbeløp (G)

G= folketrygdens grunnbeløp. 1G utgjør 96 883 kroner.

Dødsfallsforsikring

Forsikringen gir en engangsutbetaling til etterlatte ved død.

Det er tre valgfrie forsikringssummer:

  • 1 065 713 kr (11G)
  • 2 131 426 kr (22G)
  • 3 875 320 kr (40G) 

Fra det år man fyller 51 år til 60 år trappes forsikringssummen ned med 0,4G per år (per 11G). Mellom 61 og 70 år avtrappes den med 0,2G per år (per 11G). Dødsrisiko kan ikke kjøpes etter fylte 70 år.

Uførekapitalforsikring

Forsikringen gir en engangsutbetaling etter minimum 2 år ved varig sammenhengende arbeidsuførhet mer enn 50 prosent.

Det er tre valgfrie forsikringssummer:

  • 1 065 713 kr (11G)
  • 2 131 426 kr (22G)
  • 2 906 490 kr (30G) 

Fra det år man fyller 51 år til 60 år trappes forsikringssummen ned 0,4G per år (per 11G). Uførekapital kan ikke kjøpes etter fylte 60 år.

Uførerente – en tilleggsdekning til uførekapitalforsikringen

Forsikringen gir en månedlig utbetaling etter 12 måneders sammenhengende sykdom. Utbetales i inntil 4 år.

Det er to valgfrie årlige forsikringssummer:

  1.   96 883 kroner (1G)
  2. 193 766 kroner (2G)

Kan kjøpes hvis du allerede har, eller kjøper, uførekapitalforsikring. Uførerente kan ikke kjøpes etter fylte 55 år.

Forsikringen er levert av DNB Livsforsikring.

DNB og Sparebank1 etablerer nytt skadeforsikringsselskap. Les mer om fusjonen her

Du kan ha flere livsforsikringer

Det er ditt forsikringsbehov som avgjør hvor mange livsforsikringer du bør ha. Alle forsikringer du har kommer til utbetaling ved et forsikringstilfelle.

Relaterte forsikringer