Utvidet livsforsikring

Hvis du har livsforsikringspakken, kan du kjøpe utvidet livsforsikring som gir deg og din familie en ekstra økonomisk trygghet.

Ofte stilte spørsmål
forsikring@nsf.no
Ring oss på 99402409

Pris

Vi tilbyr langt lavere priser til våre medlemmer enn det som gis til privatkunder i forsikringsselskap.  

Prisliste for 2018 (PDF)

Forsikringen er levert av DNB Livsforsikring.

DNB og Sparebank1 etablerer nytt skadeforsikringsselskap. Les mer om fusjonen her

Ektefelle/samboer

Dødsfallforsikring, uførekapitalforsikring og uførerente kan også kjøpes for ektefelle/samboer.

Folketrygdens grunnbeløp (G)

G= folketrygdens grunnbeløp. 1G utgjør 93 634 kroner.

Dødsfallsforsikring

Forsikringen gir en engangsutbetaling til etterlatte ved død.

Det er tre valgfrie forsikringssummer:

  • 1 029 974 kr (11G)
  • 2 059 948 kr (22G)
  • 3 745 360 kr (40G) 

Uførekapitalforsikring

Forsikringen gir en engangsutbetaling etter minimum 2 år ved varig sammenhengende arbeidsuførhet mer enn 50 prosent.

Det er tre valgfrie forsikringssummer:

  • 1 029 974 kr (11G)
  • 2 059 948 kr (22G)
  • 2 809 020 kr (30G) 

Etter fylte 51 år avtrappes forsikringssummen ved uførhet og død med 0,4G per år (per 11G). Mellom 61 og 70 år avtrappes den med 0,2G per år (per11G).

Uførerente – en tilleggsdekning til uførekapitalforsikringen

Forsikringen gir en månedlig utbetaling etter 12 måneders sammenhengende sykdom. Utbetales i inntil 4 år.

Det er to valgfrie årlige forsikringssummer:

  1.   93 634 kroner (1G)
  2. 187 268 kroner (2G)

Du kan ha flere livsforsikringer

Det er ditt forsikringsbehov som avgjør hvor mange livsforsikringer du bør ha. Alle forsikringer du har kommer til utbetaling ved et forsikringstilfelle.

Relaterte forsikringer