Valg

Brukerveiledning

Brukerveiledning valg - hvordan foreslå kandidater for valg til landsmøtet 2015 - Hvordan fylle ut villighetserklæring

NB! Det er viktig at skjemaet for forslag benyttes i henhold til gjeldende vedtekter som er beskrevet i dokumentet over.

NSFs nominasjonskomite

Årets nominasjonskomite består av Irene Kronkvist (leder), Marianne Skovly, Sigrun Ø. Gundersen, Kirsten Harstad, Gunhild Grythe, Marit Hjalmarsen og Turid Gudim Aune.