Vedtekter

Hudseminar - arbeidsperm Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

For å lette arbeidet i forbindelse med arrangering av Hudseminarene har styret valgt å ta ut innholdet vedr. Hudseminar fra Kvalitetspermen og laget en egen arbeidsperm.

Kvalitetsperm - oppdatert 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Kvalitetspermen er revidert for 2017. Her finner en bl.a. vedtektene til faggruppen, styrets oppgaver, handlingsplan  og veiledning til de som skal arrangere seminarer.

Revidert "Retningslinjer og kriterier for stipend til videreutdanning" og "Kriterier for reisestipend" og "Fagutviklingsstipend" Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Styret har revidert "Retningslinjer og kriterier for stipend til videreutdanning",  "Kriterier for reisestipend" og "Fagutviklingsstipend".

Se vedlegg.

Referat generalforsamling 2015 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Referat fra generalforsamlingen avholdt ved Hudseminaret på Gardermoen Park Inn april 2015.

 

Referat fra generalforsamling 2013 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Det ble under generalforsamlingen 2013 holdt valg av medlemmer til styret. Det er 2 år til neste valg. Kristine Kirkeby Fuskeland er gjenvalgt til leder for faggruppa.

Referat fra generalforsamling 2012 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Viktige saker ble tatt opp på årets generalforsamling. Frank Oterholt informerte om den nye vedtekts modellen som landsstyret i NSF har vedtatt. Denne modellen må  Faggruppen vår godkjenne i generalforsamling for fortsatt kunne være integrert i NSF.  Godkjenningen fører med seg noen endringer for faggruppen som går frem av referatet.