Vedtekter

Kvalitetsperm - oppdatert 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Kvalitetspermen er revidert for 2017. Her finner en bl.a. vedtektene til faggruppen, styrets oppgaver, handlingsplan  og veiledning til de som skal arrangere seminarer.

Referat Generalforsamling 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Logg deg inn med medlemsnr. og se hva som ble vedtatt under Generalforsamlingen som ble avholdt ved Hudseminaret 21.04.17 i Trondheim.

Revidert "Retningslinjer og kriterier for stipend til videreutdanning" og "Kriterier for reisestipend" og "Fagutviklingsstipend" Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Styret har revidert "Retningslinjer og kriterier for stipend til videreutdanning",  "Kriterier for reisestipend" og "Fagutviklingsstipend".

Se vedlegg.

Kvalitetsperm - Oppdatert 2016 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Kvalitetspermen er revidert for 2016. Her finner en bl.a. vedtektene til faggruppen, styrets oppgaver, handlingsplan  og veiledning til de som skal arrangere seminarer.

Referat generalforsamling 2015 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Referat fra generalforsamlingen avholdt ved Hudseminaret på Gardermoen Park Inn april 2015.

 

Referat fra generalforsamling 2013 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Det ble under generalforsamlingen 2013 holdt valg av medlemmer til styret. Det er 2 år til neste valg. Kristine Kirkeby Fuskeland er gjenvalgt til leder for faggruppa.

Referat fra generalforsamling 2012 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Viktige saker ble tatt opp på årets generalforsamling. Frank Oterholt informerte om den nye vedtekts modellen som landsstyret i NSF har vedtatt. Denne modellen må  Faggruppen vår godkjenne i generalforsamling for fortsatt kunne være integrert i NSF.  Godkjenningen fører med seg noen endringer for faggruppen som går frem av referatet.