Vedtekter

Styrende dokumenter

Her finner du NSFs styrende dokumenter, samt vedtektsmodell for faggruppene.

Modell for faggruppenes vedtekter

Dette er en modell for faggruppenes vedtekter, som kan benyttes av faggruppene i utarbeidelsen av vedtekter.