Vedtekter

Vedtekter for NSF faggruppe for e-helse

Gjeldende vedtekter for fagruppen ble vedtatt 7. mai 2012.