Vedtekter

NSF LSL vedtekter

Vedtekter fra GF i  Kirkenes ble sist endret sept. 2013, se vedlegg