Veilederen

Veileder for klinisk dokumentasjon av sykepleie i EPJ (2017)

Vedlagt revidert versjon av "Veileder for klinisk dokumentasjon i EPJ" (versjon 5.1)

Veileder for klinisk dokumentasjon av sykepleie i EPJ (2015)

Dette er den nye veilederen i klinisk sykepleiedokumentasjon i EPJ, versjon 5.0-2015.

Oppdatert med fungerende lenker til vedleggene 11.10.2015