Veiledningsrelaterte studier

Rapport fra veiledningsprosjekt av Veronica Lockertsen

I 2016 fikk Veronica Lockertsen prosjektmidler fra NSFs Faggruppe for veiledere til å undersøke hvordan veiledning drives og fungerer ved sykehus i Australia. Her er hennes rapport etter tiden der. Se vedlegg.

Etisk refleksjon og bevisstgjøring i veiledning

Se ny artikkel fra Sykepleien:Etisk refleksjon og bevisstgjøring i veiledning

https://sykepleien.no/forskning/2017/04/etisk-refleksjon-i-veiledning

Skrevet av Gry Bruland Vråle, Lisbeth Borge og Kari Nedberg

Se ny artikkel om betydningen av veiledning!

The Benefits of Person-Centred Clinical Supervision

in Municipal Healthcare—Employees’ Experience.

Forfattere; Christianne E. Norbøe og Ingela Enmarker

Artikkelen er antatt i Open Journal og Nursing.

Forskningssartikler om veiledning

Se vedlagt forskningsartikler som har veiledning som tema.

 

 

Selvavgrensning i faglig veiledning

Selvavgrensing i faglig veiledning.

Veronica Lockertsen

Masteroppgave i psykisk helsearbeid

 http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/id/78749/Lockertsen.pdf