Videreutdanning

NSF mener:

  • Sykepleiere må få full lønn under videreutdanning
  • Det er stort behov for flere sykepleiere med spesialkompetanse for å kunne sikre pasienter et faglig forsvarlig tilbud nå og i fremtiden.
  • Norge trenger en overordnet plan for spesialutdanning i sykepleie. Det trengs en helhetlig plan for å sikre sykepleie- og spesialsykepleierkompetanse til pasientene nå og i fremtiden.

Vil ha en plan for spesialsykepleiere

– Det er et nasjonalt ansvar å sikre oversikt over og utdanne nok spesialsykepleiere for fremtiden.

Viktig å følge opp løftene

Mandag var dagen for konkrete løfter til sykepleierne fra statsministeren og Ap-lederen foran valget. Nå vil forbundsleder Eli Gunhild By og NSF passe på at løftene holdes.

Lovet øremerking og videreutdanning

Både Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap) kom med valgløfter da de i dag møttes til debatt i NSF-regi. Statsministeren lovet 15 000 nye plasser for etter- og videreutdanning av sykepleiere. Støre lovet øremerkede midler til skolehelsetjenesten.

Ba om en plan

Det er et nasjonalt ansvar å sikre oversikt over og utdanne nok spesialsykepleiere for fremtiden. Det var budskapet fra NSFs ledelse da de torsdag besøkte Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Vil spre kunnskap om sykepleiernes kompetanse

Infografikken «Hva skjer hvis det blir færre sykepleiere?» er del av NSFs langsiktige arbeid for å få gjennomslag for lønn under videreutdannelse, og høyere lønn for kompetanse.

Vil mangle 30.000 sykepleiere om 20 år

Dersom det ikke tas grep, vil det mangle 30.000 sykepleiere i Norge om 20 år. Se NSFs nye informasjonsfilm om temaet. 

Mangel på spesialsykepleiere – en trussel

– Vi mangler en nasjonal oversikt over personellsituasjonen for spesialsykepleiere. Dette er alvorlig og NSF forventer nå at helsemyndighetene tar tak i dette, sier forbundsleder Eli Gunhild By. 

Lønn under videreutdanning

Partene i Spekter-området har inngått avtale om lønn under videreutdanning for sykepleiere. Vi oppfordrer sykepleiere som ønsker for eksempel å bli jordmødre, om å kontakte arbeidsgiver eller tillitsvalgt for å få vite mer om mulighetene.