Pasient informasjon på Engelsk.

Av NSF

Lysgruppen sin pasientinformasjon er oversatt til Engelsk av Sara Elizabeth Johansen.

5 av pasient informasjonene er nå tilgjengelig. Puva lokal, TL01, UVA, UVA/UVB og rutiner ved lysbehandling.