Så ta da mitt hjerte i dine hender......

Av Unn Hammervold, 30.09.2012

NSF's faggrupper innen psykisk helse og rus, SPoR, i Aust - og Vest-Agder inviterer til seminar om psykisk helse og rus i Grimstad 06.11.12 kl. 9.00 - 15.30. Se program.