"Skam og skamfølelsens uttrykk - noen refleksjoner"

Av Unn Hammervold, 30.09.2012

NSF' fagggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus, SPoR Hordaland, inviterer til møte mandag 15.10.12.
Foredragsholder: Marte Bygstad- Landro. Hun jobber som lektor på Haraldsplass sykepleierhøgskole.
Se program.