Jubileumsfeiring

Av Anne Britt Sodefjed, 05.10.2012

28 medlemmer fra Vest-Agder reiste inn til Oslo for å delta

på festforestillingen i Operaen. Det var en flott forestilling

 og en verdig markering av NSFs 100 år-jubileum!

Deltakere på jubileet.png (Ingress 490)