Kontakt oss

Leder: Edel Bruun Bastøe

Nesteder:Gudrun Karlsen 

Verving og innmelding: Toril Skjæveland

Leder nominasjonskomiteen: Birgit H. Evensen

Redaktør Orto-nytt: Edel Bruun Bastøe

Webredaktør: Toril Skjæveland