Kontaktinformasjon

Av NSF

Foretakstillitsvalgt Helse Fonna
Nina Budal
Tlf: 52 73 23 62
M: 915 21 968

HTV klinikk for psykisk helsevern
Rolland, Åse Berit 
Tlf: 52 73 42 24
M: 990 25 872

HTV klinikk medisin
Velaug Kolbeinsen Frøyland