Standleie

Av Kristin Sofie Waldum-Grevbo, 04.03.2019

Her finner du info om standleie ved landsomfattende kongresser og lokale fagdager
Alle priser er eksklusive merverdiavgift og blir regulert hvert år iht. indeksregulering.


Standleie for kongresser og lokale fagdager 2019

Dagpakker, overnatting og opphold dekkes av det enkelte firma/utstiller.
Det er ønskelig at der det er arrangement over flere dager, deltar utstillere begge dager.

Lokale fagdager i fylkene: 

Kommersielle utstillere:

 

Under 50 deltakere       

6.500 for 2 dager /
5.500 for 1 dag

fra 50-100 deltakere     

7.600 for 2 dager/
6.500 for 1 dag

100- 200 deltakere        

8.600 for 2 dager/
7.600 for 1 dag

Innlegg á 10-15 min

Tillegg på kr.2200

NB! Husk å legge på 25% mva når dere sender faktura til utstillere, kommersielle og ikke-kommersielle

 

Ikke – kommersielle utstillere (myndigheter,organisasjoner) 

 

1.100 for 2 dager/520 for en dag

For lokale fagdager: Hvis hotellet tar leie for lokalet til utstillere, blir dette fordelt på antall utstillere og kommer i tillegg til prisene over.

Kongress/konferanse (landsdekkende)
Helsesykepleierkongress varer i 3 dager

 200- 700 deltaker

 22 000 for 3 dager

 Hovedsponsor på kongress

 52.000

 Ikke-kommersielle aktører 

 3300