Retningslinjer studie og reisestipend

Av Toril Naustdal, 24.11.2012

Ved å klikke på overskriften får du tilgang til retningslinjer for studie- og reisestipend samt søknadsskjemet

Søknader sendes leder Lillian Mistereggen, 2847 Kolbu eller via epost: lillian.mistereggen@sykehuset-innlandet.no