NSFLIS vedtekter

Av NSF

Vedtekter for NSFLIS ble endret på Generalforsamlingen 31.10.2012 og tilpasset vedtektsmodellen for faggrupper i NSF.