Presentasjon av Pasient- og brukerombudet i Vestfold

Av Inger Stulen, 04.12.2012

Pasient- og brukerombudet er en viktig samarbeidspartner for sykepleiere og terskelen for å kontakte dem skal være lav.

Les deres presentasjon her: