"Den akutt syke eldre"

Av Inger Stulen, 04.12.2012

Marit Dahl Mikkelsen er sykepleier og prosjektleder for et samarbeidsprosjekt mellom sykehuset og flere kommuner i Vestfold

Målsettningen for prosjektet er åinnkludere 250 pasienter over 75 år og se på årsak til innleggelsen, hvor lenge de var innlagt, hvilken behandling og oppfølging som ble gitt og eventuell reinnleggelse.

Målet for projektet er å bli bedre i alle ledd!

Les mer i vedlegg: