Utskrivningsklare pasienter

Av Elin Nerdahl, 21.12.2012

Utskrivningsklare pasienter fra sykehusene til kommunene. Ny rapport er kommet.

http://www.ks.no/Portaler/Samhandlingsreformen/Gode-eksempler/Utskrivningsprosessen---hvordan-fungerer-den/