Sykehuset Innlandet HF

Av Tone Kristine Amundgaard, 27.03.2018

Sykehuset Innlandet har virksomhet i Hedmark og Oppland, fordelt over 8 divisjoner. Vi har 5 somatiske og 2 psykiatriske sykehus i tillegg til en rekke desentraliserte tilbud.  NSF har ca 2750 medlemmer i Sykehuset Innlandet.