Kontakt oss:


 
Foretakstillitsvalgt
Marianne Nielsen
Tlf 913 16 286
 
Stedf. Foretakstillitsvalgt
Anne-Bi Hoffsten
Tlf 481 31 082
 
 

Divisjon Gjøvik/Lillehammer

Brita Samuelsen
Tlf 468 18 030
 

Åsmund Gravdal
Tlf 482 57 659

Divisjon Psykisk Helsevern
Anne-Bi Hoffsten
Tlf 481 31 082
 
Divisjon Psykisk Helsevern
Kristina Bruset
Tlf 955 29 419
 
Divisjon Elverum/Hamar
Tone Kristine Amundgaard
Tlf 953 01 084
 
Ida Høiby
Tlf 481 31 584
 
Divisjon Tynset
Elin Svenning
Tlf 473 19 907
 
Divisjon Habilitering og Rehabilitering
Ida Høiby
Tlf 481 31 584
 
Divisjon Medisinsk service
Åsmund Gravdal
Tlf 482 57 659
 
Divisjon Prehospitale tjenester
Brita Samuelsen
Tlf 468 18 030