Kontakt oss:


 
Foretakstillitsvalgt
Marianne Nielsen
Tlf 913 16 286
 
Stedf. Foretakstillitsvalgt
Anne-Bi Hoffsten
Tlf 481 31 082
 
 

Divisjon Gjøvik/Lillehammer

Brita Samuelsen
Tlf 468 18 030
 

Solveig Marit Rakvaag
Tlf 482 57 659

Divisjon Psykisk Helsevern
Anne-Bi Hoffsten
Tlf 481 31 082
 
Øivinn Sandvold
Tlf 918 52 950
 
Divisjon Elverum/Hamar
Tone Kristine Amundgaard
Tlf 481 31 584
 
Line Christin Skavern Nerem
Tlf 953 01 084
 
Divisjon Konsvinger
Turid Lillian Mathisen
Tlf 970 75 424
 
Divisjon Tynset
Jane Kristin Lund
Tlf 905 42 116
 
Divisjon Habilitering og Rehabilitering
Line Christin Skavern Nerem
Tlf 953 01 084
 
Divisjon Medisinsk service
Solveig Marit Rakvaag
Tlf 482 57 659
 
Divisjon Prehospitale tjenester
Brita Samuelsen
Tlf 468 18 030