Ny rapport fra kunnskapsenteret

Av Siri Nymo Olsen, 15.01.2013

Kunnskapsenteret har laget en rapport med bakgrunn i å gi et best mulig grunnlag for hvordan rehabiliteringstilbudet til leddgiktspasienter skal organiseres.

Rapporten er laget av kunnskapsenteret, og ble bestilt av Betanien Hospital. Nyttig lesning, spesielt for dere som jobber med rehabilitering.

Lenken går til kunnskapsenterets nettside. Der finner du ny lenke som tar deg til publikasjonen i sin helhet.

http://www.kunnskapssenteret.no/Nyheter/Mangelfull+dokumentasjon+om+teambasert+tverrfaglig+rehabilitering+ved+leddgikt.17120.cms