Særavtaler

Av NSF

 

Sentrale generelle særavtaler (SGS) gjelder i utgangspunktet alle ansatte.

Sentrale forbundsvise særavtaler (SFS) gjelder grupper av ansatte i de områdene avtalene berører.