Stipender

Av Unn Hammervold, 26.02.2018

 

NSF-SPoR anbefaler våre medlemmer å søke NSF sentralt om stipend.

Se: www.nsf.no/kurs--og-konferansestotte