Styret FSRH

Av NSF
 
 
 
Leder:
Jannicke Brekklund
Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger
Stavanger kommune
Sykepleier/Kvalitets og pasientsikkerhets koordinator
 
Nestleder:
Brynhild Furelid
AFMR post 1
Haukeland Universitetssykehus
Spesialsykepleier
 
 
Sekretær:
Janne Hernes Brateng
Innsatsteam, Fys ergo avd.
Gjøvik Kommune
Spesialsykepleier
 
Kasserer:
Anders Heggem
Hverdagsmestringsteamet
Stjørdal kommune
Sykepleier
 
Styremedlem:
Kristin Eggen
Rehab sengepost
Sykehuset Levanger
Avdelings sykepleier
 
Thine Elisabeth Lunde
VID vitenskapelige høgskole
Høgskolelektor
NB: Link til e-postadr. ligger under navnene