Ansatte og fylkesstyre

Av NSF

Fylkesleder: 

Sølvi Sæther, tlf: 95 06 14 56

Rådgivere:

Mona Stene
Guro S. Jenssen

Fylkesstyre:

Fylkesleder: Sølvi Sæther, Tlf: 95 06 14 56 E-post: solvi.saether@nsf.no
Nestleder: Anne-Beth Hallstrøm, tlf.: 97 60 13 93 e-post: annhal4@steinkjer.kommune.no

Medlemmer:


Aud Evensen, Tlf.. 91 74 92 64, E-post: aud.evensen@hint.no
Lars Petter Skaanes, tlf.: 94 82 95 84, e-post: lars.skaanes@gmail.com
Hilde Moe Moan. Tlf.: 92 21 76 43  E-post: hilde.moan@overhalla.kommune.no 
Bjørn Gunnar Devik, tlf.: 45 61 09 00, e-post: bgdevik@online.no                                        Annbjørg Støa, tlf.: 90 27 72 49, e-post:  annbjorg.stoa@hnt.no

 1.vara: 

Kirsten Ulriksen Skogseth

2.vara:

Elin Myhre

Faggrupperepresentant:

Randi Børstad

Studentrepresentant:

Hanne Grøthe