Ansatte og fylkesstyre

Av NSF

Konstituert Fylkesleder: 

Anne-Beth L. Hallstrøm, 976 01 393, anne-beth.hallstrom@nsf.no 

Rådgivere:

Mona Stene
Guro S. Jenssen

Fylkesstyre:

Konst. fylkesleder

Anne-Beth Hallstrøm, tlf.: 97 60 13 93 e-post: anne-beth.hallstrom@nsf.no 

Konst. nestleder:

Annbjørg Støa, tlf.: 90 27 72 49, e-post:  annbjorg.stoa@hnt.no

Medlemmer:


Aud Evensen, Tlf.. 91 74 92 64, E-post: aud.evensen@hint.no

Lars Petter Skaanes, tlf.: 94 82 95 84, e-post: lars.skaanes@gmail.com

Hilde Moe Moan. Tlf.: 92 21 76 43  E-post: hilde.moan@overhalla.kommune.no 

Bjørn Gunnar Devik, tlf.: 45 61 09 00, e-post: bgdevik@online.no 

Kirsten Ulriksen Skogseth, tlf.: 41 56 19 42, e-post: kisk@levanger.kommune.no                                     

 1.vara: 

Elin Myhre

Faggrupperepresentant:

Randi Børstad

Studentrepresentant:

Hanne Grøthe