Til orientering!

Av Karin Helen Danielsen, 04.02.2013
Det blir ikke sendt ut ”medlemskort i plast” ved fakturering av medlemskontingent for faggruppene for 2013.
Det vil likevel ligge en pdf-kvittering på ”Min side” som kan benyttes ved behov.