Diplomutdanning i smittevern / sykehushygiene

Av NSF

Diplomprogrammet i Smittskydd/Vårdhygien er for leger og sykepleiere som arbeider med smittevern (smittskydd/vårdhygien/infektionshygiejne) i alle de nordiske land.

Diplomprogrammet är på 60 ECTS och uppbyggt av ett antal kurser där alla kurser utom en är obligatoriska. Kurserna behöver inte tas vid en bestämd tidpunkt och därför är det viktigt att notera att kurserna söks separat och på särskild blankett. Halvparten av kurserna består av kurser i folkhälsovetenskap som redan ges vid NHV. Det är:

De specialinriktade kurserna inom ämnesområdet smittskydd/vårdhygien är följande:

Observera! Du bör läsa "Introduksjonskursus til infektionshygiejne" innan du går de övriga specialinriktade kurserna inom ämnesområdet smittskydd/vårdhygien.

De nu ingående kurserna i Diplomprogrammet i Smittskydd/Vårdhygien kan komma att ändras och för den mest aktuella informationen hänvisar vi därrför alltid hit till hemsidan.

Blir du antagen till Diplomprogrammet i Smittskydd/Vårdhygien innebär det förtur, dock inte garanti, till plats i alla de ingående kurserna. Observera också att förtur till kurserna enbart gäller när du sökt dina kurser för kommande termin senast 15 april respektive 15 oktober.

Antagningen till programmet är också en förutsättning för att kunna genomföra praktik- och projektarbetet. I övrigt kan alla kurserna läsas separat utan att du är antagen till själva programmet.

Till nästa programstart höstterminen 2009, söker du senast 15 april 2009. Observera också att du måste söka alla enstaka kurser inom programmet separat. (Se vidare under rubriken "Så här söker du till kurserna".) Ansökan till entaka kurser.

Vid frågor om Diplomprogrammet i Smittskydd/Vårdhygien kontaktar du Programkoordinator Annette Sverker.

Ansök till Diplomprogrammet i Smittevern.