Ansatte og fylkesstyre

Av NSF

Fylkesleder:

Mette Mikkelsen, tlf: 95994910

Rådgivere:

For å bli satt over til ledig rådgiver, ta kontakt på telefon 99 40 24 09

Karin Bell Trældal
Gry-Tove Haugsdal
Svein Helge Hopland
Siri Hvidsten 

 

 

Fylkesstyret:

Fylkesleder: 

Mette Mikkelsen 

Nestleder:

Lise Karin Strømme

Fylkesstyremedlemmer:

Bente Soltvedt Leversen
Arvid Langeland
Kine Bentzen
Trine Christensen
Eva Karin Skorpen
Martin Ottesen Wichstad, studentrepresentant
Trond Eirik Bergflødt, lokal faggruppeleder

Varamedlemmer:

1.Marianne Sæhle
2.Marit Breivik
3.Roya Jahanmiri
4.Siren Andreassen                                                                                                                       

Vara studentrepresentant:   

Victoria Thorsen