Fylkesstyre NSF Hordaland

Av NSF

Vi i fylkesstyret oppfordrer medlemmer til å ta kontakt med innspill,vi vil gjerne høre fra dere.

 

Fylkesleder: Mette Mikkelsen mobil 95994919

Nestleder: Lise Karin Strømme

Medlemmer: BenteLeversen                                                                                                         Eva Karin Skorpen                                                                                                           Marianne Sæhle                                                                                                                    Trine Christensen                                                                                                                 Marit Elisabeth Breivik                                                                                                         Camilla Hansen Michaelsen, studentrepresentant                                                                      Trond Eirik Bergflødt,lokal  faggruppeleder

Varamedlemmer:                                                                                                                      Roya Jahanmiri                                                                                                                         Siren Andreassen                                                                                                                   Trude Marøy Solhaug, vara studentrepresentant