Ansatte og fylkesstyre

Av NSF

Fylkesleder:

Mette Mikkelsen, tlf: 95994910

Rådgivere:

For å bli satt over til ledig rådgiver, ta kontakt på telefon 99 40 24 09

Karin Bell Trældal
Gry-Tove Haugsdal
Svein Helge Hopland
SiriHvidsten 

                                                                                                                                  

 

 

Fylkesstyret:

Fylkesleder: 

Mette Mikkelsen 

Nestleder:

Lise Karin Strømme

Fylkesstyremedlemmer:

Bente Soltvedt Leversen
Marianne Sæhle
Kine Bentzen
Trine Christensen
Eva Karin Skorpen
Victoria Thorsen, studentrepresentant
Trond Eirik Bergflødt, lokal faggruppeleder

Varamedlemmer:


1.Marit Breivik
2.Roya Jahanmiri
3.Siren Andreassen                                                                                                                       

Vara studentrepresentant:   

Aina M. Olsen