Fylkesstyre NSF Vestland

Av NSF

Vi i fylkesstyret oppfordrer medlemmer til å ta kontakt med innspill,vi vil gjerne høre fra dere.

 

Fylkesleder: Reidun Stavland mob 913 65 901

Nestleder: Karin Bell Trældal mob 947 97 354

Medlemmer fylkesstyret :

Nyvalg fylkesstyremedlemmer 15.09.2020

Ludvig Fløtra, studentrepresentant Sogn og Fjordane
Camilla Hansen Michaelsen, studentrepresentant Hordaland
Marianne Birgitte Lied Nore, faggrupperepresentant Sogn og Fjordane
Trond Eirik Bergflødt, lokal  faggruppeleder Hordaland

 

Varamedlemmer: