Lederen som kulturbygger

Av NSF
Dette var tema på lederseminaret med Marie Aakre den 16. oktober. Hennes foredrag er nå tilgjengelig på denne siden. Du kan også her lese om hvilke oppgaver Rådet for sykepleieetikk har.
Halvard Dalen