Hovedtillitsvalgte i NSF Rogaland

Av NSF Rogaland, 06.06.2019

Oversikt over hovedtillitsvalgte i NSF Rogaland pr 27. mai 2020.

Kommuner

Bjerkreim kommune
Anne G. Friestad
Tlf 473 92 951
E-post Anne G. Friestad

Bokn kommune
Monica Kallevik
Tlf 416 99 641
E-post Monica Kallevik 

Eigersund kommune
Miriam Anette Omdal
Tlf 971 09 780
E-post Miriam A. Omdal 

Gjesdal kommune
Kristin H. Wingård
Tlf 971 07 485
E-post Kristin H. Wingård

Haugesund kommune
Trine Amalie Mortensen
Tlf 52 74 37 03 / 412 99 879
E-post Trine Amalie Mortensen

Hjelmeland kommune
Hedvig Einarsen
Tlf 402 12 754
E-post Hedvig Einarsen

Hå kommune
Anne Kjersti Haveland
Tlf 402 22 346
E-post Anne Kjersti Haveland 

Karmøy kommune
Janett D. Gustavsen
Tlf 93826985
E-post: Janett D. Gustavsen

Klepp kommune
Henning Tornes
Tlf 952 16 249
E-post Henning Tornes

Kvitsøy kommune
Pt ingen hovedtillitsvalgt

Lund kommune
Stine Øglend
Tlf 476 55 215
E-post Stine Øglend

Randaberg kommune
Caroline Hølland
Tlf 404 79 620
E-post Caroline Hølland

Sandnes kommune
Siri Rugland Ree
Tlf 51 33 57 72 / 926 34 366
E-post Siri Rugland Ree 

Anne Selsvik
Tlf 926 16 354
E-post Anne Selsvik 

Sauda kommune
Vibeke L. Sørensen
Tlf 996 47 330
E-post Vibeke L. Sørensen

Sokndal kommune
Monica E. Olsen
Tlf 917 12 871
E-post Monica E Olsen 

Sola kommune
Marit Hay
Tlf 402 01 197
E-post Marit Hay

Stavanger kommune
Margrethe Reianes
Tlf 454 29 607
E-post Margrethe Reianes

Susanne Borre
Tlf 51 50 82 24 / 975 09 236
E-post Susanne Borre

Strand kommune
Tatiana Samolenkove
Tlf 454 16 692
E-post Tatiana Samolenkova

Suldal kommune
Irma Ran Heidarsdottir
Tlf 983 53 544
E-post Irma Ran Heidarsdottir

Time kommune
Janne Erga
Tlf 415 79 163
E-post Janne Erga

Tysvær kommune
Anne Lise Thorstensen Nes
Tlf 922 54 181
E-post Anne Lise Thorstensen Nes 

Utsira kommune
Kjersti Klovning Skare
Tlf 415 61 251
E-post Kjersti Klovning Skare

Vindafjord kommune
Berit Ølfarnes
Tlf 907 33 788
E-post Berit Ølfarnes

Videregående skoler i Rogaland 
Solfrid Fuglseth 
909 59 866 
E-post Solfrid Fuglseth

Helseforetak i Rogaland

Helse Stavanger
Foretakstillitsvalgt Aud Hølland Riise
Tlf 51 51 81 49 / 951 55 326
E-post Aud Hølland Riise

Mette Øfstegaard
Tlf 51 51 81 33 / 994 32 418
E-post Mette Øfstegaard

Gunn-Elin Rossland
Tlf 51 51 81 26 / 976 08 365
E-post Gunn-Elin Rossland 

Helse Fonna
Foretakstillitsvalgt Nina Budal
Tlf 52 73 23 62 / 915 21 968
E-post Nina Budal 

Klinikk psykisk helsevern
Åse Berit Rolland
Tlf 52 73 21 00 / 990 25 872
E-post Åse Berit Rolland

Medisinsk klinikk
Velaug Kolbeinsen Frøyland
Tlf 481 76 057 
E-post Velaug K. Frøyland

Medisinsk service og beredskap
Silje Lie Økland
Tlf 481 56 669
E-post Silje Lie Økland

Helse Vest RHF
Carina Paulsen Mæland
Tlf 959 19 524
E-post Carina Paulsen Mæland

Helse Vest IKT
Roar J. Holm
E-post Roar J. Holm

Virke helse- og sosial

Øyane Sykehjem
Berit Hove
Tlf 980 57 843
E-post Berit Hove

Tasta Sykehjem
Gunnhild B. Erikstad
Tlf 901 11 322
E-post Gunnhild B. Erikstad

St Johannes sykehjem
Pt ingen hovedtillitsvalgt

Alders Hvile
Inger-Lise Chieko Larsen
Tlf 916 18 012
E-post Inger-Lise C. Larsen

Virke spesialisthelsetjeneste

Rogaland A-senter
Elin Saua
Tlf 976 14 446
E-post Elin Saua

Jæren distriktspsykiatriske senter
Nina E Amdahl
Tlf 922 58 627
E-post Nina E. Amdahl

Haugesund Revmatismesykehus
Grete Buran Jørgensen
Tlf 992 43 186
E-post Grete Buran Jørgensen
 
Haugaland A-Senter
Elisabeth Haraldsvik
Tlf 958 71 424
E-post Elisabeth Haraldsvik
 
Rehabilitering Vest AS
Marianne Warvik
Tlf 472 42 384
E-post Marianne Warvik 

Statlig tariffområde

Fylkesmannen i Rogaland
Kari Louise Roland
Tlf 470 11 971
 
Nav Rogaland
Tone Bellot Runestad
Tlf 992 48 090
E-post Tone B. Runestad 
 
Universitetet i Stavanger
Marianne Storm
Tlf 481 33 750
E-post Marianne Storm 

NHO Attendo

Boganes sykehjem
Amalie Indahl
Tlf 468 28 055
E-post Amalie Indahl