Kontaktinformasjon

Av NSF

Løkkeveien 10, 4. etasje
4008 Stavanger
Åpningstid 8:00 - 15:00

Tlf: 994 02 409

Fylkesleder:
Nina Horpestad, kontakt for presse m.m: 907 59 283

Rådgivere:
Arild Berland 
Line Waldeland 
Silje A. Østrem 
Stina Gustafsson

Vi tilstreber en tilbakemelding på henvendelser innen kl 15:00 neste virkedag.