Stemmerettsjubileet

Av Anne Britt Sodefjed, 14.02.2013

NSF Vest-Agder skal ikke ha egen markering knyttet til stemmerettsjubileet. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer om å støtte opp om de arrangement som arrangeres i forbindelse med 100 års jubileet.