Medlemsbladet PÅ PULSEN 1/2013

Av Elin Nerdahl, 18.02.2013

På Pulsen nr 1/2013 kommer i posten til medlemmene i Telemark i disse dager.

Årets største fagkonferanse i Telemark annonseres i bladet.