Idebanken - Inkluderende arbeidsliv

Av NSF

 

 I Idébanken kan alle som er opptatt av arbeidsmiljø og sykefravær fritt ta ut og sette inn gode ideer, erfaringer og forskningsresultater til bruk i arbeidet med inkluderende arbeidsliv. Idébanken er et virkemiddel for partene i arbeidslivet og sentrale myndigheter for å formidle ideer og resultater som kan bidra til bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær.

 

 Idébanken innhenter, systematiserer og formidler resultater og erfaringer fra tiltak i arbeidslivet (de gode eksemplene), fra forsøksvirksomhet og forskningsprosjekter m.v., og bidrar til å initiere nye tiltak, prosjekter og arbeidsmåter.

Se lenke til >> Idebanken