Fylkeskontoret i Hedmark

Av NSF

Fylkesleder:
Bente Irene Aaland

Rådgivere:
Anne Kristin Konttorp
Jon H. J. Haugs

Åpningstid: 08.00-15.45 (15. mai - 14. sept 08.00 - 15.00)
Epost: hedmark@nsf.no - tlf. 99402409

Adresse: Kirkevegen 58, 2413 Elverum